Jacob Andreas tok svenneprøven i 1905, videre utdannelse i Berlin og på Lillehammer før han begynte på sin onkel Henrik Møllers verksted. Da Henrik døde i 1937 tok Jacob Andreas over ledelsen av onkelens butikk og verksted i Munkegaten 3. Jacob var en ivrig turner og skøyteløper, og var med å stifte Trondhjems svømme- og livredningsklubb.

Den yngste av brødrene, Bjarne Engelbreth Møller, ble født i 1891 og ble først opplært som siselør hos onkelen Henrik Møller. Så studerte og arbeidet han i Berlin. Han perfeksjonerte seg i siselørkunsten og tok kurs innen tegning, modellering og gravering, fatningsarbeid og stillære.

Bjarne arbeidet og studerte design i Amerika under første verdenskrig. Kom hjem i 1918 og lagde bl.a. en reproduksjon av Gokstadskipet i sølv som ble overrakt den amerikanske presidenten og et stort prekestolsteppe med sølv til Domkirken.

Huset i Dronningens gate ble revet i 1954, og siden er all virksomhet samlet i Munkegata 3.