NTH-ringen får du hos oss for 4250,-

Ringen er formgitt i 1914 av daværende arkitektstudent ved NTH Tormod Kristoffer Hustad fra Inderøy. Studentene ved daværende Norges Tekniske Høiskole (NTH) hadde i flere år engasjert seg for å finne et merke, et symbol, som kunne identifisere deres tilhørighet til NTH. Det ble utlyst en internasjonal konkurranse der Hustads forslag vant blant 134 deltagere.

Helt fra starten ble alle ringene nummerert og gullsmeden har oversikt over alle som har mottatt ringen. Går ringen i arv føres det nye navnet ved siden av det gamle. For å få ringen kreves det akkreditering fra NTNU som gis kun til fullført mastergrad ved arkitekt- og teknologiutdanningene. Dette inkluderer de tradisjonelle sivilingeniørgradene, sivilarkitektgraden samt noen av de nyere mastergradene (Master of Science).

Ringen ble mønsterbeskyttet i 1965 etter at det ble oppdaget flere etterligninger.