NTH

Høiskoleringen

Høiskoleringen også kjent som NTH-ringen eller siv.ing-ringen er et symbol på fullført mastergrad ved arkitekt- og teknologiutdanningene. Dette inkluderer de tradisjonelle sivilingeniørgradene, sivilarkitektgraden samt noen av de nyere mastergradene (Master of Science).

Hos oss koster NTH-ringen 4250,-.

 

Les mer

Høiskoleringen
NTH- Bergringen

Bergstuderendes Forening

Bergringen

Bergstuderendes Forening har sin egen gullring som kan anskaffes etter endt studie. For å bære ringen må man ha godkjent diplomoppgave av Studieprogram for geofag og petroleumsteknologi eller studieprogram for materialteknologi og elektrokjemi, det tidligere Bergfakultet.

Damemodellen koster 5100,- & herremodellen koster 5900,-.

 

Les mer