Med nennsom hånd siden 1770

Nord Europas eldste gullsmed er kjent for egendesignede smykker og søljer og et rikt utvalg kjente merkevarer. I dag er det syvende generasjon Møller – Bjarne Engelbreth Møller – du møter bak disken.

Historie-1generasjon

1. GENERASJON

Den første gullsmed Møller

i Trondheim, var Engelbreth Møller som var syvende sønn av en herredsskriver på Jylland. Han kom til Trondheim for å bli lærling hos gullsmed Friis i 1759, og etablerte sin egen forretning i Prinsens gate i februar 1770.

2. GENERASJON

Den andre reiste rundt

Engelbreth Møllers eneste sønn, Knud Sørensen Møller, jobbet i fem år som svenn og ett år som mestersvenn før han overtok butikk og verksted i 1804. Han utvidet butikken og nedslagsfeltet ved å reise mye rundt på markedene i regionen for å selge varer.

Mye av pengene han tjente gikk til å kjøpe opp gårder i Trondheim, noe som gjorde ham til en rik mann. Gjennom mange år var han Gullsmedlaugets oldermann og var en svært respektert fagmann som levde til han ble 87 år.
Han ble etterfulgt av to sønner.

Historie-2. generasjon

3. GENERASJON

Tredje generasjon drev hvert sitt

Sønnene til Knud, Christian Fredrik og Jacob Andreas, var begge læregutter hos sin far og etablerte sine egne verksteder i Trondheim. Christian Fredrik dro som ferdig svenn, i likhet med sin bror, først til København i 1834 for videre utdanning. Ved hjemkomsten startet han import av gullsmedvarer i tillegg til det han produserte på eget verksted.

Les mer

4. GENERASJON

Fjerde generasjon ble berømt

Maries eldste sønn, Henrik Bertram Møller, tok svenneprøven i København, utdannet seg til siselør i Wien og arbeidet i New York. Samtidig gikk han på kunstskole i alle tre byene. Henrik kom hjem til morens verksted og når hun døde, tok Henrik seg av produksjon mens broren Frithjof tok ansvaret for den forretningsmessige siden.

Les mer

På plass i Munkegata

Henrik var allsidig og arbeidet med mer enn sølv og gull. Han startet først en metallvarefabrikk i familiens lokaler i Dronningens gate, og lagde dørhåndtak, beslag, ventiler, hengsler og andre metallvarer som lysekroner og skipslamper. På få år vokste Henrik Møllers Metallvarefabrikk til femti ansatte, flyttet til Øya, og eksisterer fortsatt som Kunst og Metallindustri.

Les mer

5. generasjon

Femte generasjon med to avdelinger

Brødrene Jacob Andreas Møller og Bjarne Møller drev med verksted i Munkegata 3 og utsalg i Møllergården i Dronningensgate 16.

Jacob Andreas tok svenneprøven i 1905, videre utdannelse i Berlin og på Lillehammer før han begynte på sin onkel Henrik Møllers verksted. Da Henrik døde i 1937 tok Jacob Andreas over ledelsen av onkelens butikk og verksted i Munkegaten 3.

Les mer

Moderne butikk og tradisjonsrikt verksted

Butikken i Dronningens gate 16 ble stengt av tyskerne under krigen, så skadet av brann og revet i 1954. Den særegne fasaden var bl.a. prydet med stolper i treskrud som viser sagnet om Sigurd Favnesbane, tegnet etter portalen fra Hyldestad kirke i Setersdal. Noen av disse er bevart.

Les mer