Jacob Andreas kom tilbake fra København som gullsmedmester. Han var svært etterspurt, og fortsatt finnes flere gjenstander som han lagde, bl.a. en brødkniv og en kaffekanne av presset sølv, som ble presentert under Trondhjems jubileumsutstilling i 1897. Begge brødrene drev godt og eide flere eiendommer i byen. Jacob Andreas døde bare 48 år gammel og forretningen ble overtatt av enken Marie.

Firmaet het deretter Jacob A. Møllers Enke. Marie Møller var dyktig og energisk menneske og utviklet forretningen fram til sin død i 1896. Da overtok sønnene Henrik Bertram Møller og Frithjof Engelbreth Møller.