Masterringen får du bestilt hos oss i sølv med en gullkule!
Bestill masterringen her

Masterringen er designet av Ragne Stauri som er utdannet lege og klassisk utøvende musiker fra NTNU. Hun har også studert kunstfag ved NTNU Kunstakademiet i Trondheim og kunsthistorie ved Universitetet i Tromsø. Høsten 2019 utlyste NTNU en designkonkurranse for en ny masterring som skal være tilgjengelig for alle med mastergrad på NTNU. Stauris design gikk til topps i konkurransen med over 100 andre designforslag.

Hver ring blir inngravert med eget nummer som gullsmeden loggfører hvem som mottar den.

Alle som har fullført mastergrad eller hovedfag hos NTNU eller en av de innfusjonerte institusjonene kan bestille ringen.
De innfusjonerte institusjonene er:
– Vitenskapsmuseet (VM)
– Norges tekniske høgskole (NTH)
– Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH)
– Musikkonservatoriet i Trondheim
– Kunstakademiet i Trondheim (KiT)
– Det medisinske fakultet (DMF)
– Samt høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund